lördag 14 juni 2014

Innan tolv jag poetar

Vad är det för förändring?
Vad är det som skett?
Insikt i begynnelse?
Är förlåtelse av själv
en del av nyckel?

Känslor av acceptans
mer än uppgivenhet.
Mer av  meningsfull tomhet
än Självutplånande desperation.
I stunden hängiven,
ej stirrandes bort.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar